ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1397 سه شنبه 20 آذر
 اخبار و اطلاعیه ها


مطالب آموزشی

آموزش مکالمه زبان انگلیسی به جوانان و بزرگسالان با کتابهای Topnotch

1395 پنجشنبه 20 آبان

آموزش مکالمه زبان انگلیسی به جوانان و بزرگسالان با کتابهای Topnotch کرج

یادگیری زبان انگلیسی با استفاده از روش TopNotch در کرج و البرز

یادگیری زبان انگلیسی با استفاده از روش TopNotch، بسیار جذاب است به شکلی که با طرح موضوعات روزمره وکاربردی زبان آموزان را هرچه بیشتر علاقمند نموده و از طریق استفاده از ابزار های آموزشی متعدد و استاندارد ونیزایجاد فضای تمرین و البته تکرار مطالب،زبان انگلیسی را بصورت بنیادین و فراموش نشدنی آموزش می دهد. امابه واقع چرا این مجموعه به "پیش قدم در ارتباطات جهانی" تبدیل شد؟!...برخی ادعا می کنند که اهداف ارتباطی این مجموعه بر اساس درس ها و تکرارسیستماتیک پایه گذاری شده است و برخی دلیل این انتخاب را زبان طبیعیومحاوره استفاده شده در مجموعه می دانند. البته هستند کسانی که دلیل موفقیتش را در تمرکزاین کتاب بر انتقال مسائل فرهنگی حاکم برجوامع انگلیسی زبان درکنار آموزش زبان جستجو می کنند. یکی از نویسندگان این کتاب، آقایآلن آشر ( Allen Ascher ) در این مورد توضیح می دهد:
"واقعیت اینجاست که امروزه زبان انگلیسی، یک زبان بین المللی است و مردمسراسر جهان که هر یک دارای فرهنگ ها و پیشینه ی متفاوت هستند را به هممرتبط می سازد. باید از خود بپرسیم که چگونه مطالب مرتبط با این بحث رابیافرینیم... در اغلب واحد های آموزش زبان مرسوم است که از "فرهنگ" بهعنوان اطلاعاتی جزئی آن هم برای رفع نیاز های اولیه ی زبان، استفاده شدهاست. برای مثال معرفی نام شهر های ایالات متحده و یا تاریخچه ای کلی دربارهی خانواده ی سلطنتی انگلستان! ولی این امر برای زبان آموزانی که قصدافزایش ارتباط بین المللی خود را دارند، کافی نیست. ما بر آن شدیم تا باافزایش تسلط بر مسائل فرهنگی ،جذابیت بیشتری برای دانشجویان ایجاد کنیم. برای مثالاگر زبان آموزی در یک شرکت بین المللی مشغول به کار باشد و یا به کشوری بافرهنگی متفاوت سفر کند، میتوان انتظار داشت که توانایی برقراری ارتباط بادیگران و صحبت های روزانه را داشته باشد، ولی بهتر آن است که زبان آموزطوری آموزش دیده شده باشد که توانایی برقراری ارتباط موثر را داشته باشد.تسلط بر فرهنگ های مختلف، نیاز اساسی این امر در قرن 21 است و TopNotch تنها کتاب شامل این اطلاعات است."

تاریخچه زبان انگلیسی، لغات زبان انگلیسی، دانلود آموزش زبان انگلیسی، سایت آموزش رایگان زبان انگلیسی، وب سایت آموزش زبان انگلیسی، مکالمه انگلیسی آنلاین، سایت آموزش آنلاین زبان انگلیسی، نرم افزار آموزش زبان انگلیسی، زمان های زبان انگلیسی

دوره های زبان انگلیسی در استان البرز
دوره های زبان انگلیسی در جهان‌شهر
دوره های زبان انگلیسی در مهرشهر
دوره های زبان انگلیسی در عظیمیه
دوره های زبان انگلیسی در مرکز شهر
دوره های زبان انگلیسی در مصباح
دوره های زبان انگلیسی در چهارراه طالقانی
دوره های زبان انگلیسی در باغستان
دوره های زبان انگلیسی در جهانشهر
دوره های زبان انگلیسی در چهارصددستگاه
دوره های زبان انگلیسی در دهقان‌ویلا